Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Ο σατανάς φθονεί τους ψάλτες


Διηγήθηκε Γέροντας : "Ο σατανάς φθονεί πολύ εμάς τους ψάλτες. Μια φορά
σε μια Λειτουργία, το έτος 1996, μετά το Τρισάγιο πήγαμε όλοι στον δεξιό χορό να ψάλουμε χορωδιακά το Χερουβικό. Εκεί που ψέλναμε και ήμουν στα δεξιά του πρωτοψάλτη, πετάγεται ένα δαιμόνιο με μορφή σκελετού προβάλλοντας το χέρι του με κάτι νύχια μεγάλα να με καρφώσει. Τραβήχτηκα πίσω και ξέφυγα. Τότε μου είπε, κάνοντας συγχρόνως μια άσχημη χειρονομία : "Να εσύ, να και σεις" λέγοντας και μια άσχημη βρισιά. Φαίνεται τον πείραζε που ψέλναμε.


ΠΗΓΗ : ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΓΙΟΣ 

"ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ" ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 2011, σ. 389 κ.ε.