Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Οι δαιμονισμένοι αντιδρούν σε οτιδήποτε ιερό

Αποτέλεσμα εικόνας για Άγιος Γέροντας Παΐσιος: «Οι δαιμονισμένοι αντιδρούν σε οτιδήποτε ιερό»
Αγίου Παϊσίου
–Γέροντα, πως μπορεί κανείς να καταλάβει αν κάποιος είναι δαιμονισμένος και όχι ψυχοπαθής;

Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου (+31 Αυγούστου)

Αποτέλεσμα εικόνας για Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου
Η εορτή-υμνολογία

Το βαρύ έργο των γονέων, χρηστός ζυγός με το Χριστό

Αποτέλεσμα εικόνας για χριστιανικη οικογένεια
Η κάθε γυναίκα που με τη χάρη του Θεού προορίζεται να γίνει μητέρα, μαζί με τη μεγάλη ευλογία και τιμή που της γίνεται από τον Κύριο να φέρει καινούργιους ανθρώπους, καινούργιες εικόνες του Χριστού στον κόσμο, θα περάσει και πόνο πολύ. Θα πονέσει πολύ· γιατί