Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

Βασίλειος Ατζακλής: Ιησούς - Έλληνες - Μασονία

Αποτέλεσμα εικόνας για Βασίλης Ατζακλής 20-5-2017 : Ιησούς - 'Ελληνες - Μασονία
Βίντεο-ηχητικό ομιλία

Ηρώδης: Το τέλος του βασιλιά που διέταξε τη σφαγή των νηπίων

Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις αρχαίων προσωπικοτήτων δεν έχουμε ιδέα για το πώς πέθαναν, στην περίπτωση του Ηρώδη πρώτος ο ιστορικός Ιώσηπος μας …βγάζει από τη δύσκολη θέση

Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος;

Αποτέλεσμα εικόνας για Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος;
Άγιος Μάξιμος Ομολογητής
"Τοῦτό ἐστι τὸ μακάριον, δι᾿ ὃ τὰ πάντα συνέστησαν τέλος"

«᾿Αλλὰ μὲ τὸ πολύτιμο αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ θυσιάστηκε σὰν ἀμνὸς ἄμωμος καὶ ἄσπιλος, κι ἦταν βέβαια προορισμένος πρὶν ἀπὸ τὴ δημιουργία τοῦ κόσμου, ἀλλὰ φανερώθηκε γιὰ χάρη μας αὐτὰ τὰ τελευταῖα χρόνια» 

Προορισμένος από ποιόν;