Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Περί ζήλου και ζηλωτή

Αποτέλεσμα εικόνας για Περί ζήλου και ζηλωτή
Αγίου Νεκταρίου επισκόπου Πενταπόλεως
Περί ζήλου αγαθού

Σκοπός των δαιμόνων και αγώνας τους είναι να μην αφήνουν την καρδιά μας να ζει με προσοχή

Αποτέλεσμα εικόνας για παθη αγωνας ορθοδοξια
Ἄν μέ ταπεινό φρόνημα, μνήμη θανάτου, αὐτοκατηγορία καί ἀντίρρηση κατά τῶν πονηρῶν λογισμῶν καί μέ

«Κατά τις έσχατες ημέρες θα αναδείξει ο Θεός βασιλιά κάποιον φτωχό… Θα βασιλεύσει η ευτυχία όπως στην εποχή του Νώε…»

Αποτέλεσμα εικόνας για Κατά τις έσχατες ημέρες θα αναδείξει ο Θεός βασιλιά κάποιο φτωχό.
Ερωτώμενος ο Άγιος από κάποιον μαθητή του για το μέλλον της Πόλης, διασάφησε στο πνευματικό του τέκνο αυτά που θα γίνουν, που με την χάρη του Θεού διέβλεπε.

Κυριακή ΙΓ' Λουκά – Ο πλούσιος νεανίσκος

«Ἔτι ἕν σοι λείπει»
Ευαγγέλιο-Απόστολος, σχολιασμός