Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Το φρικτό τέλος των διωκτών του Αγ. Ιωάννη του Χρυσοστόμου

Άγιου Νικολάου Βελιμίροβιτς
Τιμωρία και ανταμοιβή! 
Είναι στα χέρια του Θεού και τα δύο αυτά. Αλλά, όπως ο επίγειος βίος δεν είναι παρά μία σκιά της Αληθινής Ζωής στους Ουρανούς, αντιστοίχως η τιμωρία και η ανταμοιβή