Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

Εύκολα σκανδαλίζεσαι

Αποτέλεσμα εικόνας για Εύκολα σκανδαλίζεσαι!
Αρχιμ. Παύλος Παπαδόπουλος
Κατακρίνεις τους άλλους δικαιολογώντας τον σκανδαλισμό σου, τους λογισμούς σου ως “αναμενόμενους”.
Εύκολα σκανδαλίζεσαι γιατί δεν έχεις δει ποτέ

Περί ισχυρογνωμοσύνης

Αποτέλεσμα εικόνας για ισχυρογνωμοσύνη
Αγίου Νεκταρίου
Ισχυρογνωμοσύνη είναι η ισχυρή και αμετάτρεπτη γνώμη του ισχυρογνώμονα.
Ο ισχυρογνώμων έχει