Ἡ Ἑλένη ζοῦσε στό Καρπενήσι καί εἶχε παντρευτεῖ ἕναν πολύ σκληρό ἄνδρα