Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕΛΕΤΟΥΝ ΜΕ… «ΠΡΟΣΟΧΗ» ΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ!

isgal-gunlerinde-istanbul-2432449.jpeg
Μια παλιά φωτογραφία από την περίοδο του 1919 όταν είχαν καταλάβει την Κωνσταντινούπολη τα συμμαχικά στρατεύματα, δίπλα στην γέφυρα του Γαλατά που δείχνει πολλές ελληνικές σημαίες να κυματίζουν προκάλεσε κακές

Άγιος Λογγίνος ο Εκατόνταρχος (+16 Οκτωβρίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για Άγιος Λογγίνος
Βιογραφία-υμνολογία

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου. (Κυριακή μετά την 11η Οκτωβρίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για ζ οικουμενικήσ συνόδου
Μετά από επιμελή προετοιμασία, οι Πατέρες της Συνόδου αναθεμάτισαν τους αιρετικούς και αποκήρυξαν την αίρεση των εικονομάχων.

Η εορτή-υμνολογία
Την Kυριακή μετά την ενδεκάτη Οκτωβρίου, μνήμη επιτελούμε των Aγίων Πατέρων της αγίας και Oικουμενικής Eβδόμης Συνόδου

Κυριακή Δ΄Λουκά: Η παραβολή του Σπορέως

Αποτέλεσμα εικόνας για παραβολή του σπορέωσ
"ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ" (Λκ. 8, 5)

Ευαγγέλιο-Απόστολος, σχολιασμός