Κυριακή, 29 Ιουλίου 2018

Εξορίστηκε άραγε η εντελώς η Μετάνοια αντί πινακίου επικοινωνιακής και αναλώσιμης “αγάπης”;

Αποτέλεσμα εικόνας για ιερά σύνοδος
  Σήμερα 29.07.2018 διαβάστηκε σὲ ὅλους τοὺς Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἡ κατωτέρω Ἐγκύκλιος. Διαλαμβάνει πολλὰ καὶ καλὰ πράγματα: Συμπάθεια στοὺς πυροπλήκτους, προσευχὴ γιὰ τοὺς πυρὶ θανόντες, ὑλικὴ συμπαράσταση στοὺς πυροπαθεῖς, αἱμοδοσία. Ἄριστα. Λείπει ὅμως κάτι.

Δαμάζοντας τα κύματα

Αποτέλεσμα εικόνας για χριστοσ περπαταει στα κυματα
π. Θεοδόσιος
Η θάλασσα αποτελεί χώρο πολλών δυνατοτήτων και απρόβλεπτων ενδεχομένων. Χώρο ξεκούρασης, ευχαρίστησης και απόλαυσης, αλλά και

Περί της βλάβης από τον ανόητο ζήλο, που νομίζεται ως θείος

Αποτέλεσμα εικόνας για Περί της βλάβης από τον ανόητο ζήλο, που νομίζεται ως θείος (Άγιος Ισαάκ ο Σύρος)
(…και περί της βοήθειας που προέρχεται από την πραότητα και από άλλους τρόπους)

Άγιος Ισαάκ ο Σύρος - Λόγος ΝΗ΄
Ο ζηλωτής άνθρωπος δεν φτάνει ποτέ στην ειρήνη της διανοίας του· και όποιος