Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

Σκληρή απάντηση της Αθήνας στον Ερντογάν: «Η Ελλάδα έχει πρωθυπουργό, όχι σουλτάνο»

Σκληρή απάντηση από Αθήνα στον Τούρκο πρόεδρο Ρ.Τ.Ερντογάν: «Η Ελλάδα έχει πρωθυπουργό όχι σουλτάνο»
Με ασυνήθιστα έντονο τρόπο – πρωτοφανή για τα διπλωματικά ειωθότα - απάντησε το μέγαρο Μαξίμου στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν ο οποίος

Μεγάλη Εβδομάς-Κυριακή των Βαΐων εσπέρας

(Όρθρος Μεγάλης Δευτέρας)
Ακολουθία του Νυμφίου. Αρχή των Αχράντων Παθών του Κυρίου, Ιωσήφ του Παγκάλου και της ξηρανθείσης Συκής.

Πως θα ζήσουμε πνευματικά τις γιορτές

Αποτέλεσμα εικόνας για γερων παϊσιοσ
Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου
 Γέροντα, πως μπορεί να ζήση κανείς πνευματικά τις γιορτές;
– Τις γιορτές για να τις ζήσουμε, πρέπει να έχουμε

Τα καθήκοντά μας κατά την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα

Ακρα-ταπειν.
Toυ Μητροπ. Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτη
«Τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου τὰς ἀπαρχὰς ἡ παροῦσα ἡμέρα λαμπροφορεῖ. Δεῦτε οὖν, φιλέορτοι, ὑπαντήσωμεν ᾄσμασιν…» (κάθ. Μ. Δευτ.)
Φθάσαμε, αγαπητοί μου, στα σωτήρια πάθη τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στη Μεγάλη Εβδομάδα. Η εβδομάδα αυτή λέγεται Μεγάλη, διότι

Τι εορτάζουμε την κάθε ημέρα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας

Αποτέλεσμα εικόνας για Μεγάλης Εβδομάδα
Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η εβδομάδα πριν το Πάσχα (από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ μέχρι το Μ. Σάββατο) και ονομάζεται «Μεγάλη», όχι γιατί έχει περισσότερες μέρες ή ώρες από τις άλλες εβδομάδες, αλλά γιατί