Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

Περί ύπνου και προσευχής

Αποτέλεσμα εικόνας για греховные страсти и борьба с ними по учению преподобного лествичника
Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου-Κλίμαξ, Λόγος δέκατος όγδοος
Περί ύπνου και προσευχής-(Καθώς και περί της ψαλμωδίας είς συνοδίαν μοναχών)

Ο ΥΠΝΟΣ είναι σπουδαίο συστατικό της φύσεώς μας, απεικόνισις του θανάτου, αργία των αισθήσεων. Είναι μέν ένας, αλλά όπως και η επιθυμία, έχει πλείστες αιτίες και αφορμές.
Δηλαδή

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ και Οικουμενισμός

Αποτέλεσμα εικόνας για π. Παύλος Δημητρακόπουλος, Εισήγηση με θέμα: «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ»
Αρχ. Παύλου Δημητρακοπούλου,
Θεολόγου, Συγγραφέως, Διευθυντού του Γραφείου Αιρέσεων και Παραθρησκειών της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
Εν Πειραιεί τη 28η Απριλίου 2018

Εισήγηση με θέμα: «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ» που δόθηκε σε Αντιαιρετική Ημερίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς την 26η Απριλίου 2018 στην Αίθουσα του «Πειραϊκού Συνδέσμου Πειραιώς» με γενικό θέμα   
«ΠΤΥΧΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ»

Δέκα βασικές συμβουλές για την συμπεριφορά μας μέσα στον Ιερό Ναό

Αποτέλεσμα εικόνας για Δέκα βασικές συμβουλές για την συμπεριφορά μας μέσα στον Ιερό Ναό
Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας μέσα στον Ι. Ναό;