Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Πως θα ζήσουμε πνευματικά τις γιορτές

Αποτέλεσμα εικόνας για Γέροντος Παϊσίου
Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου
 Γέροντα, πως μπορεί να ζήση κανείς πνευματικά τις γιορτές;
– Τις γιορτές για να τις ζήσουμε, πρέπει να έχουμε

Μεγάλη Εβδομάς-Μεγάλη Δευτέρα

(Κυριακή των Βαΐων εσπέρας)
Ακολουθία του Νυμφίου. Αρχή των Αχράντων Παθών του Κυρίου, Ιωσήφ του Παγκάλου και της ξηρανθείσης Συκής.

Τι εορτάζουμε κάθε ημέρα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας

Αποτέλεσμα εικόνας για Μεγάλης Εβδομάδα
Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι η εβδομάδα πριν το Πάσχα (από την Κυριακή των Βαϊων το βράδυ μέχρι το Μ. Σάββατο) και ονομάζεται «Μεγάλη», όχι γιατί έχει περισσότερες μέρες ή ώρες από τις άλλες εβδομάδες, αλλά γιατί

Τα καθήκοντά μας την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα

Ακρα-ταπειν.
Toυ Μητροπ. Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτη
«Τῶν παθῶν τοῦ Κυρίου τὰς ἀπαρχὰς ἡ παροῦσα ἡμέρα λαμπροφορεῖ. Δεῦτε οὖν, φιλέορτοι, ὑπαντήσωμεν ᾄσμασιν…» (κάθ. Μ. Δευτ.)
Φθάσαμε, αγαπητοί μου, στα σωτήρια πάθη τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στη Μεγάλη Εβδομάδα. Η εβδομάδα αυτή λέγεται Μεγάλη, διότι