Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

Ο άλλος δεν είναι ο "Θεός" σου....


O άλλος δεν είναι ο Θεός σου, είναι απλά ο άνθρωπος σου. Με ότι σημαίνει αυτό

Αγίου Αθανασίου του Παρίου: "Φεύγετε την Ευρώπην"

"...Λοιπὸν διὰ νὰ βάλλωμεν ὅρια εἰς ἐκείνους ὁπού θέλουν καὶ καταδέχονται νὰ μᾶς ἀκούσουν, λέγομεν καὶ συμβουλεύομεν νὰ παύσουν καὶ νὰ λείψουν ἀπὸ μίας ἀπὸ τὴν Εὐρώπην, ἂν θέλουν νὰ εἶναι καὶ νὰ μένουν Χριστιανοί …"

Παναγία η Προυσιώτισσα (Παναγία η «ἐν τῷ Πυρσῷ τῆς Εὐρυτανίας») (23 Αυγούστου)

Ιστορικό, η θαυματουργή εικόνα, υμνολογία

Διάλογος με έναν άθεο κομμουνιστή (π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

Ένα πρωινό συζητά ο Γέροντας με δυο-τρεις επισκέπτες στο σπίτι του. Ο ένας είναι ιδεολόγος κομμουνιστής.