Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΚΑΪΑΦΑ


O Πόντιος Πιλάτος, μινιατούρα  από το Ευαγγέλιο του Rossano (6ος αιών). 

Στο κείμενο που ακολουθεί αναφέρεται μια παράδοση σχετικά με τις τύχες του Ποντίου Πιλάτου και των Αρχιερέων Άννα και Καϊάφα, μετά την άδικη καταδίκη και σταύρωση του Χριστού. Η Αγία Πρόκλα

Ο Νυμφίος


Αεροπορική βάση στην Τουρκία φτιάχνει η Γερμανία!

Σύμφωνα με  τουρκικά δημοσιεύματα η Γερμανία είναι έτοιμη να κατασκευάσει

Μεγάλη Εβδομάς- Μεγάλη Τετάρτη

                        
(Μ. Τρίτη εσπέρας- όρθρος Μ. Τετάρτης). 
«Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω πόρνης γυναικός…»,. 
Το τροπάριον της Κασσιανής. (Η Αγία Κασσιανή).

Τό σκάνδαλο τοῦ Χριστιανισμοῦ

«Μακάριός ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί» (Ματθ. ια΄ 6).

Η διαχείριση του χρόνου της ζωής μας

"...ἐξαγοραζόμενοι τόν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι"