Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Σουηδική εταιρία "τσιπάρει" τους υπαλλήλους της


"...καὶ ποιεῖ πάντας...ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. (Αποκ. 13. 16-17)"

Σουηδική εταιρεία αποφάσισε να εμφυτεύσει προαιρετικά μικροτσίπ στο χέρι υπαλλήλων της. Οι απόψεις διίστανται (!!!!)… (Βίντεο).
Ανάμεσα στον αντίχειρα και τον δείκτη του χεριού, εταιρεία αποφάσισε να εμφυτεύσει προαιρετικά στους υπαλλήλους της, μικροτσίπ.

Μεγάλη Εβδομάς-Μεγάλη Δευτέρα εσπέρας

Αποτέλεσμα εικόνας για ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 
(Όρθρος Μεγάλης Τρίτης)

Η παραβολή των δέκα παρθένων. Η παραβολή των ταλάντων.
Κατά την Μεγάλη Τρίτη επιτελούμε ανάμνηση της περί των δέκα παρθένων γνωστής παραβολής του Κυρίου. Η Εκκλησία μας φέρνει επίσης ενώπιον μας και την παραβολή των ταλάντων, για να