Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

Ο Αριθμός Των Διαδηλωτών Στο Συλλαλητήριο Της Θεσσαλονίκης

α. Με κόκκινο χρώμα επιφάνεια 39.333 τετρ.μέτρων πέριξ της εξέδρας των ομιλητών και αγάλματος Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πυκνότητα 4 άτομα/τμ. ΣΥΝΟΛΟ: