Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

Το Θαύμα της σχισθείσας κολώνας κατά την τελετή του Αγίου Φωτός το 1580


Όταν Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Σωφρόνιος, το 1580, έγινε το εξής παράδοξο θαύμα

Η προφητεία του Ιεζεκιήλ προτύπωση της Ανάστασης των νεκρών

"Και είπε προς με υιέ άνθρωπου...προφήτευσον επί τα οστά ταύτα και έρεις αυτοίς..."

Μεγάλη Εβδομάς-Μεγάλη Παρασκευή εσπέρας

Αποτέλεσμα εικόνας για επιτάφιος θρήνος
Όρθρος Μεγάλου Σαββάτου
Τω αγίῳ και Μεγάλῳ Σαββάτῳ, την θεόσωμον Ταφήν, και την εις Άδου Κάθοδον του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζομεν, δι᾿ ων τής φθοράς το ημέτερον γένος ανακληθέν, προς αιωνίαν ζωήν μεταβέβηκε

Η επιστολή του Πούμπλιου Λεντούλου προς τον καίσαρα Τιβέριο για τον Ιησού Χριστό

Μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό στον Καίσαρα Τιβέριο 
"Τη αληθεία, ώ Καίσαρ, ακούονται καθ' έκαστην θαυμαστά πράγματα περί του ανθρώπου τούτου. Ανεγείρει νεκρούς και θεραπεύει ασθενείς δια μίας λέξεως. Είναι ανήρ αναστήματος μετρίου..."