Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Κυριακή των Αγίων Τριακοσίων δέκα οκτώ (318) Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου

"τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι"
Η εορτή, Ευαγγέλιο - Απόστολος, σχολιασμός, Συνοπτική παράθεση των ιερών Κανόνων

Κυριακή των αγίων 318 Θεoφόρων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου - Δημήτριος Παναγόπουλος

 Ζ' Κυριακή μετά το Πάσχα - των αγίων 318 Θεoφόρων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου (βίντεο - ηχητικό/ομιλία)