Δευτέρα, 9 Απριλίου 2018

Περί της αναστάσεως των νεκρών

Σχετική εικόνα
Γέρων Ευστράτιος Γκολοβάνσκι
1) Είναι αλήθεια πως το σώμα μας, μετά την ανάσταση των νεκρών, θα είναι διαφορετικό από το σώμα που έχουμε τώρα;

Όραμα περί της απελευθερώσεως των ψυχών στην εις Άδου Κάθοδον.

Αποτέλεσμα εικόνας
Μια ψυχούλα, στην πρωινή Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου, την φοβερή στιγμή

Διακαινήσιμος Εβδομάδα-Το όνομα και το νόημά της

† Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη
Η Εβδομάδα που ακολουθεί μετά την Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, ονομάζεται εβδομάδα της Διακαινησίμου. Τι σημαίνει «Διακαινήσιμος» και γιατί ονομάστηκε έτσι η εβδομάδα αυτή;