Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Η αιτία και το φάρμακο του καρκίνου

Σχετική εικόνα
Γι αυτό θερίζει ο καρκίνος
ΓΕΡΩΝ ΚΛΕΟΠΑΣ ΗΛΙΕ

Το μέγεθος του Σύμπαντος (Vid)

Αποτέλεσμα εικόνας για Το μέγεθος του Σύμπαντος (Video)
Εκτείνων τον ουρανόν ωσεί δέρριν...ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία εποίησας (Ψαλμ. ργ΄)
Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλλει το στερέωμα (Ψαλμ. ΙΗ΄) (Βίντεο-10 min)

Ο Άγιος Παντελεήμων ο Μεγαλομάρτυς και Ιαματικός (Vid)

Αποτέλεσμα εικόνας για Ο Άγιος Παντελεήμων ο Μεγαλομάρτυς και Ιαματικός (27 Ιουλίου)
Βιογραφία για παιδιά (βίντεο 16 min)