Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2017

Η μέθοδος θεραπείας του ανθρώπου

Αποτέλεσμα εικόνας
Αρχ. Σωφρόνιος Σαχάρωφ
Οἱ παρατηρήσεις τῆς ψυχολογίας γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι ἀξιόλογες, διότι περιγράφουν ὅτι πέρα απὸ τὴν λογικὴ ὑπάρχει καὶ κάτι ἄλλο βαθύτερο. Ὅμως, οἱ ψυχολογικὲς ἀναλύσεις εἶναι παιδικὲς σὲ σχέση

Όχι, οι άνθρωποι δεν θα σωθούν μόνο με τα καλά έργα

Αποτέλεσμα εικόνας για Άγιος Λουκάς ο Ιατρός
Αγίου Λουκά Κριμαίας του Ιατρού
Μεταξύ των ανθρώπων που ζουν γύρω μας υπάρχουν και αυτοί που δεν πιστεύουν στον Θεό και όμως κάνουν πολλά καλά έργα. Συχνά ακούω την έξης ερώτηση»