Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2017

Ψυχωφελή κεφάλαια

Αποτέλεσμα εικόνας για Ψυχωφελή κεφάλαια (Όσιος Θεόδωρος Εδέσσης)
Όσιος Θεόδωρος Εδέσσης
Όπως το καλό έργο που γίνεται χωρίς ορθή πίστη είναι τελείως

Η ψυχρότητα στην προσευχή

Αποτέλεσμα εικόνας για Η ψυχρότητα στην προσευχή
Η ψυχρότητα στην προσευχή οφείλεται είτε σε

Περί της αγάπης εις τα υλικά

Αποτέλεσμα εικόνας για Μη αγαπάτε τον κόσμο ούτε τα του κόσμου
Μας λέγει ο Κύριος: «Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν» (Ματθ. στ  33). Δηλαδή