Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Η εξομολόγηση ενός "αναμάρτητου"

Σχετική εικόνα
Πρωτ. Γεωργίου Δορμπαράκη 
Ο κύριος που μπήκε στο εξομολογητάρι περίμενε στην αναμονή αρκετή ώρα. Τον είχε δει ο ιερέας μαζί με τους άλλους, όταν ξεκίνησε την εξομολόγηση. Ήταν αρκετά ευπαρουσίαστος και πολύ ευγενικός. Σταυροκοπήθηκε, φίλησε το χέρι του ιερέα, κάθισε στη θέση του εξομολογουμένου

Οι 12 βαθμίδες της αμαρτίας

Αποτέλεσμα εικόνας για Οι 12 βαθμίδες της αμαρτίας
«Το δε κέντρον του θανάτου η αμαρτία» (Α’ Κοριν. 15,56).
«Μυρμηκολέων ώλετο παρά το μη έχειν βοράν» (Ιώβ 4,11).
Γέροντος Κλεόπα Ηλιέ
Πριν αρχίσω με ολίγα λόγια σας λέγω ένα παράδειγμα: Έχετε ιδή, όταν κάποτε πάρη φωτιά ένα σπίτι η μία θημωνιά από χόρτο η άχυρο;

Νεο-σατανισμός στην ψυχαγωγία των παιδιών μας

Αποτέλεσμα εικόνας για κινδυνοι διαδικτυου
Μεταξύ των τρόπων και των μεθόδων που χρησιμοποιεί το κίνημα τού σύγχρονου σατανισμού για να εξαπλωθεί στους νέους κυρίως ανθρώπους είναι τα παιδικά παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά μέσα, τα παιδικά αναγνώσματα και η μουσική

Κυριακή του Παραλύτου

"ἄνθρωπον οὐκ ἔχω"
 Ευαγγέλιο -  Απόστολος, σχολιασμός