Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

Το πρόσωπο και η «διόρθωση του φύλου»

Αποτέλεσμα εικόνας για ο πρόσωπο και η «διόρθωση του φύλου»
Μητροπ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος
Το νομοσχέδιο με τίτλο «Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας του Φύλου» που συζητήθηκε έντονα

Ποια αμαρτήματα δεν μας εμποδίζουν από την Θεία Κοινωνία;

Αποτέλεσμα εικόνας για Ποια αμαρτήματα δεν μας εμποδίζουν από την Θεία Κοινωνία;
Οι Άγιοι Μακάριος Κορίνθου και Νικόδημος Αγιορείτης, οι γνωστοί αυτοί υπέρμαχοι τής Συνεχούς Μεταλήψεως των Αχράντων του Χριστού Μυστηρίων,

Κυριακή Στ’ Λουκά – Η θεραπεία του δαιμονιζομένου των Γαδαρηνών

Αποτέλεσμα εικόνας για Η θεραπεία του δαιμονιζομένου των Γαδαρηνών
"τί σοί ἐστιν ὄνομα; ὁ δὲ εἶπε· λεγεών· ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν "
(Λουκ. η’ 26-31)
Ευαγγέλιο-Απόστολος, σχολιασμός