Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2018

Ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει

Αποτέλεσμα εικόνας για ένας μοναχός θέλησε
Να σας πως ένα περιστατικό για να δείτε ότι ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει. Κάποτε ένας μοναχός θέλησε να διαβάσει τον εσπερινό σε μια κορυφή. Καθώς ανηφόριζε,