Κυριακή, 19 Αυγούστου 2018

ΤΟ «ΑΓΙΟ» ΤΑΜΠΛΕΤ

ΓΕΡΟΝΤΑ, κάνει να χρησιμοποιούνε οι  Ιερείς  και οι Ψάλτες, αντί για τις φυλλάδες, ηλεκτρονικά μέσα στις ακολουθίες;

H KATAΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Αποτέλεσμα εικόνας για Αὐγουστίνου Καντιώτου
«Πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου» (Ματθ. 19,20)

"Τὴν ἀκολασία ὁ διάβο­λος τὴ «βάφτισε» μὲ νέο ὄνομα...
Φτάσαμε σὲ χρόνια σατανικά. Καὶ ἡ λέξι «σὲξ» δὲν εἶνε τίποτ᾽ ἄλλο παρὰ ἕ­να «χρυσόχαρτο», μὲ τὸ ὁ­ποῖο ὁ διάβολος τυλίγει τὸ χάπι ποὺ περιέχει τὸ φαρμάκι"· 

Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Ἀκούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ εὐαγγέλιο. Θά ᾽πρεπε