Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Δεν σε εξασφαλίζουν τα "πνευματικά σου κατορθώματα"

Αποτέλεσμα εικόνας για Δεν σε εξασφαλίζουν τα "πνευματικά σου κατορθώματα".
Λέγει ο αββάς Ισαάκ ο Σύρος: "Όσο πιο ασήμαντοι νιώθουμε, τόσο πιο κοντά στον Θεό βρισκόμαστε"

Η ειλικρίνεια μεταξύ γονέων και παιδιών

Αποτέλεσμα εικόνας για γονέων και παιδιών
Πρέπει να αναφερθούμε και στο θέμα της ειλικρινείας. Λίγοι γονείς είναι ειλικρινείς απέναντι στα παιδιά. Χωρίς δηλαδή καθόλου να

Mεγαλώσαμε με το «τι θα πει ο κόσμος», και όχι το «τι θα πει ο Χριστός»

Αποτέλεσμα εικόνας για ειμι το φωσ του κοσμου
Και είπε ο αδελφός: «Τι σημαίνει κόσμος;»
Κόσμος είναι – απάντησε ο Γέροντας, να ικανοποιούν οι άνθρωποι τα