Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Σισανίου καί Σιατίστης Παύλος: ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για σιατίστησ παύλοσ
"Ἡ Ἐξουσία ὡς ἄλλη Κίρκη διαμορφώνει ὅλους, δεξιούς, ἀριστερούς κλπ. ὥστε νά ἀποκτήσουν τήν ἴδια μούρη..."

Τό κείμενο τῶν 22 Μητροπολιτῶν τῆς Μακεδονίας πού ἀφορᾶ τήν Συμωνία τῶν Πρεσπῶν ἔχει ἤδη περάσει