Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Για τον Μεγάλο Αγιασμό -Ερωταποκρίσεις

Αποτέλεσμα εικόνας για ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΓΙΑΣΜΟ
Ο Μεγάλος Ἁγιασμός τελεῖται κάθε χρόνο τήν 5η καί 6η Ἰανουαρίου. Πολλοί εἶναι αὐτοί οἱ ὁποῖοι ρωτοῦν ἄν ὁ Ἁγιασμός αὐτός

Κυριακή μετά τα Φώτα

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακή μετά τα Φώτα
ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα
Ευαγγέλιο-Απόστολος, σχολιασμός