Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Ανοιχτή Επιστολή του Μητροπολίτου Αιτωλίας κ.κ. Κοσμά για την "αλλαγή φύλου"

Αποτέλεσμα εικόνας για Μητροπολίτου Αιτωλίας κ. Κοσμά
Θέμα: Περί του Σχεδίου Νόμου «Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου- Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού», του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Αξιότιμοι  κ. κ. Βουλευταί,
Από δημοσιεύματα πληροφορηθήκαμε ότι

Κυριακή Β΄ Λουκά: Η τελεία αγάπη

Αποτέλεσμα εικόνας για Κυριακή Β΄Λουκά
"...καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως."
Ευαγγέλιο-Απόστολος, σχολιασμός