Κυριακή, 13 Μαΐου 2018

Στα όπλα οι Ελληνίδες της Κύπρου – Τι φοβούνται οι Τούρκοι

Ζορίζονται οι Τούρκοι. Δεν εξηγείται αλλιώς το δημοσίευμα της ιστοσελίδας yeniakit, η οποία έκανε εκτενές αφιέρωμα στις Ελληνοκύπριες.
Οι Ελληνοκύπριοι επίστρατοι τα τελευταία χρόνια άρχισαν

Περί πραότητος και απλότητος

Αποτέλεσμα εικόνας για греховные страсти и борьба с ними по учению преподобного лествичника
(Διά τάς αρετάς της πραότητος, της απλότητος και της ακακίας, τάς «σεσοφισμένας», όχι τας φυσικάς, καθώς και διά την πονηρίαν)

Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου-Κλίμαξ, (Λόγος εικοστός τέταρτος)
ΤΗΣ ανατολής του ηλίου προτρέχει το φως της αυγής. Παρόμοια πριν από την

Ανθρώπινες σχέσεις: Να γίνουμε λίγο κουφοί, μουγγοί, τυφλοί, μωροί…

Αποτέλεσμα εικόνας για ανθρώπινες σχέσεις
Αββά Κασσιανού: Για το ότι δεν πρέπει να δίνουμε προσοχή στις αδυναμίες που παρουσιάζουν οι αδελφοί