π. Φιλόθεος Ζερβάκος – Οπτασίες από την άλλη ζωή
Όταν ήλθα στην Πάρο και έγινα μοναχός