Τετάρτη, 15 Αυγούστου 2018

ΔEN ΣΥΓΧΩΡΕΙΣ; ΔΕΝ ΘΑ ΣΩΘΗΣ!

Αποτέλεσμα εικόνας για Ἡ συγχώρησις
(†) Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
«Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε· Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐ­μὲ