Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Γέρων Παρθένιος: Στην Ελλάδα σήμερα δεν προσεύχονται και αντί να διδάσκουν θρησκεία, διδάσκουν θρησκειολογία, δηλαδή μύθους, παραμύθους"

Αποτέλεσμα εικόνας για γεροντασ παρθενιοσ αγιου παυλου
"...Μέσα ἀπὸ τὴν προσευχὴ οἱ νέοι θὰ καταλάβουν κάτι τὸ ὁποῖο δὲν γνωρίζουν..."

Γέροντας Παρθένιος,Ἡγούμενος Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὄρους-Συνέντευξη
…Δὲ μποροῦμε νὰ ἀπαντήσουμε σὲ ὅλα τὰ ἐρωτήματα βέβαια, ἀλλὰ θὰ σᾶς πῶ ἕνα