Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2016

Πόσα δώρα είναι αρκετά;

Αποτέλεσμα εικόνας για Πόσα δώρα είναι αρκετά; χριστουγεννα παιδια
Τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς όλοι απολαμβάνουμε να κατακλύζουμε με δώρα τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα τα δικά μας. Μήπως όμως το παρακάνουμε;

Το μυστικό

«Χριστουγεννιάτικη Ἱστορία»
Προ­τοῦ ξη­με­ρώ­σει, νύ­χτα ἀ­κό­μη, ξύ­πνη­σε, κα­θὼς τὸ συ­νή­θι­ζε, ὁ γέ­ρο-Φι­λά­γριος. Ἄλ­λα­ξε φυ­τί­λι στὸ καν­τή­λι ποὺ τρε­μό­σβη­νε κι ἀ­νά­βον­τας δυὸ κε­ριὰ μπρὸς στὶς εἰ­κό­νες, δι­ά­βα­σε τὶς ἑ­ω­θι­νές του προ­σευ­χές, τὸ Με­σο­νυ­κτι­κὸ καὶ τὸν Ὄρ­θρο.

Τι σημαίνει το όνομα Εμμανουήλ και ποια η έννοιά του;

Αποτέλεσμα εικόνας για εμμανουηλ
Αὐτό τό ὄνομα θά ἔπαιρνε ὁ Μεσσίας ὅπως προφήτευσε ὁ Ἠσαΐας 800 χρόνια πρό Χριστοῦ καί ὅπως προεῖπε ὁ ἄγγελος στόν Ἰωσήφ τήν νύχτα τῆς γεννήσεως τοῦ Κυρίου. Ὁ Χριστός ὅμως κατά τήν ἡμέρα τῆς περιτομῆς του ὀνομάστηκε Ἰησοῦς. Τί συνέβη λοιπόν;

Σύναξις της Υπεραγίας Θεοτόκου (26 Δεκεμβρίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για σύναξη τησ υπεραγίασ θεοτόκου
Η εορτή-υμνολογία