Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017

Από τη σωστή κρίση στην αμαρτωλή κατάκριση

Αποτέλεσμα εικόνας για Από τη σωστή κρίση στην αμαρτωλή κατάκριση (Άγιος Παΐσιος).
Αγίου  Παϊσίου
Γέροντα, εύκολα κρίνω και κατακρίνω

Μουσταλευριά: «το γλυκό του τρύγου»

Υλικά:

Παγκόσμιος Ύψωσις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού (+14 Σεπτεμβρίου)

Αποτέλεσμα εικόνας για Η ΥΨΩΣΙς ΤΟΥ τΙΜΊΟΥ σΤΑΥΡΟΎ
«ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΣΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΔΕΣΠΟΤΑ»
Η εορτή-υμνολογία