Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

ΆΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ - Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Σχετική εικόνα
Βίντεο-ηχητικό

ΠΕΘ: Λέμε ΟΧΙ στην παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας «εις χείρας αλλοτρίων»!

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΕΘ:
Δελτίο τύπου

Οι εξελίξεις οι σχετικές με την παράδοση ουσιαστικά του ονόματος της Μακεδονίας «εἰς χεῖρας ἀλλοτρίων τοῦ διαρπάσαι... καὶ βεβηλώσουσιν αὐτό» (Ιεζ. 7,21) αλλά και οι

Κυριακή Ε΄ Ματθαίου: Η θεραπεία των δύο δαιμονιζομένων

"...τί ἡμῖν καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ;"

Ευαγγέλιο-Απόστολος, σχολιασμός