Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

ΠΕΡΙ ΑΝΘΡΩΠΑΡΕΣΚΕΙΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ανθρωπαρέσκεια"
Το πάθος της ανθρωπαρέσκειας τρέφεται και αυξάνει και στηρίζεται από τα πάθη του φόβου, της ντροπής και της φιλοδοξίας.

Ἀγ. Νεκτάριος. Ὁ ἀνθρωπάρεσκος ἐργάζεται τὴν ἀρετήν οὐχὶ