Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

"Σε άφησα να ζήσεις περισσότερο και από τούς καλούς"


Ετοιμάζουν οι ΗΠΑ μια "Χρωματιστή Επανάσταση" στη Ρωσία;

 

Moon of Alabama (USA)

Οι δύο δρόμοι.

ΕΦΙΑΛΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ! Θα γεμίσουμε στρατόπεδα φιλοξενίας προσφύγων – Ο ρόλος της Τουρκίας – Το plan B” για διάσωση της Γερμανίας και διάλυση της Ευρώπης

ÐÅÑÉÐÏÕ 6500 ÐÑÏÓÖÕÃÅÓ ÂÑÉÓÊÏÍÔÁÉ ÓÔÏÍ ÊÁÔÁÕËÉÓÌÏ ÔÇÓ ÅÉÄÏÌÅÍÇÓ ÐÅÑÉÌÅÍÏÍÔÁÓ ÍÁ ÐÅÑÁÓÏÕÍ ÔÁ ÓÕÍÏÑÁ ÐÑÏÓ ÔÇÍ ÐÃÄÌ (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÍÐÏËÁÑÇ)
Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση plan B από τη Γερμανία

Παραδοχή Μουζάλα! "Ναι, ζητήσαμε βοήθεια από την Ευρώπη για τους πρόσφυγες!" Αφήνει ανοιχτό να κηρυχθεί η Ν. Αττική σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης!