Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Δεν χρειάζεται συνέχεια να μιλάμε

Αποτέλεσμα εικόνας για περι σιωπης
Γέροντας Μωυσής Αγιορείτης
Η εσκεμμένη σιωπή, η προσεγμένη ολιγολογία και η απόρριψη της φλυαρίας και του κουτσομπολιού αποτελεί