Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Δώσε εξουσία σε κάποιον για να δεις ποια είναι η ποιότητά του

Του Σεβ. Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Παύλου
«Ἀρχή ἄνδρα δείκνυσι», λέγει ἕνα ἀρχαῖο καί σοφότατο ρητό. Αὐτό σημαίνει: Δῶσε ἐξουσία σέ κάποιον γιά νά δεῖς ποιά εἶναι ἡ ποιότητα του. Πῶς ἀσκεῖ τήν ἐξουσία.

Η αίρεση των Βαπτιστών

Αποτέλεσμα εικόνας
π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου