Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Εξώδικο στον Υπουργό Παιδείας με αίτημα την άμεση εφαρμογή της απόφασης ΣτΕ 660/2018 για τα Θρησκευτικά

Αποτέλεσμα εικόνας για αστικόσ κώδικασ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
1. Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, εδρευούσης εν Πειραιεί, νομίμως εκπροσωπουμένης.
2. Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ Μεντζελόπουλου, κατοικούντος εν Πειραιεί.
3. «ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, νομίμως εκπροσωπουμένης, εδρευούσης εν Αμαρουσίω, Βορείου Ηπείρου 47.
4. Χρήστου Παπασωτηρίου του Ιωάννου, κατοίκου Αθηνών, οδός Ευβοίας 36 Β΄, μέλους τής ως άνω αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ατομικώς και ως ασκούντος την γονικήν μέριμναν και επιμέλειαν επί του προσώπου του ανηλίκου υιού μου.
5. Βασιλείου Κοκολάκη, μέλους τής ως άνω αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ατομικώς και ως ακούντος την γονικήν μέριμναν και την επιμέλειαν τών ανηλίκων τέκνων μου.
ΠΡΟΣ
Υπουργόν Παιδείας, Ερεύνης και Θρησκευμάτων, εδρεύοντα εν Αμαρουσίω Αττικής, οδός Ανδρέου Παπανδρέου, αρ. 37.

Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός: Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Σχετική εικόνα
-Βίντεο-ηχητικό, ομιλία. 
-Σαμαρείτες και Ιουδαίοι το ιστορικό

Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Αποτέλεσμα εικόνας για αγία φωτεινή η μεγαλομάρτυσ η σαμαρείτιδα
"ος δ᾿ αν πίῃ εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτώ, ου μη διψήσῃ εις τον αιώνα,"

Ευαγγέλιο - Απόστολος, σχολιασμός