Σάββατο, 4 Αυγούστου 2018

Ο τρόπος ζωής της Εκκλησίας δεν αφανίζει τις δοκιμασίες αλλά μας κάνει να τις αντιμετωπίζουμε διαφορετικά

Αποτέλεσμα εικόνας για Ο τρόπος ζωής της Εκκλησίας δεν αφανίζει τις δοκιμασίες αλλά μας κάνει να τις αντιμετωπίζουμε διαφορετικά
"...η μεγαλύτερη τελικά αδικία συντελείται σε εμάς από εμάς..."

Καθόμαστε και αναλύουμε τις δοκιμασίες που μας βρήκαν, το άδικο που ήρθε στην ζωή μας. Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Ρωτάμε ίσως

Κυριακή Ι΄ Ματθαίου: Η θεραπεία του σεληνιαζομένου νέου!

Αποτέλεσμα εικόνας για θεραπεια του δαιμονισμενου παιδιου
"...και εξήλθεν απ’ αυτού το δαιμόνιον και εθεραπεύθη
 ο παις από της ώρας εκείνης".
Ευαγγέλιο-Απόστολος, σχολιασμός

Παναγία – Γιατί ονομάστηκε Μαρία

Αποτέλεσμα εικόνας για Παναγία – Γιατί ονομάστηκε Μαρία
Τι λέει άραγε η εκκλησιαστική γραπτή παράδοση για το πώς η Παναγία έλαβε το όνομα Μαρία;