Σάββατο, 3 Σεπτεμβρίου 2016

Ερμηνεία του Πάτερ ημών

Αγίου Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων
Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι παρεκάλεσαν τὸν Χριστό: «Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθώς Ἰωάννης ἐδίδαξε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ» (Λουκ. ια´, 1). Τότε ὁ Κύριος τοὺς παρέδωσε τὴν Κυριακὴ προσευχή (Ματθ. στ´, 9-13).

Το πηγαδάκι


Αποτέλεσμα εικόνας
Από την σειρά ταινιών:"Ψυχοφελείς ιστορίες και παραβολές"
Λευκορωσικής παραγωγής

Προσοχή από τους άθεους και τους αιρετικούς-Βασίλης Ατζακλής

Αποτέλεσμα εικόνας για Β ΑΤΖΑΚΛΗΣ 'ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΘΕΟΥΣ & ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ
Ηχητικό-ομιλία

Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου: Άσπλαχνοι οφειλέται

Αποτέλεσμα εικόνας για ὀφειλέτης μυρίων ταλάντων
Ευαγγέλιο-Απόστολος, σχολιασμός