Ἱερεῖς τοῦ Ὑψίστου, βοήθεια !!!

Πρωτ. Στεφάνου Ἀναγνωστοπούλου 
Πρό ἐτῶν, ἕνας νεαρός Ἱερεύς διηγήθηκε τά ἑξῆς τρομερά: