Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2016

Τα χάδια του Θεού…

(Λόγος περί γκρινιάρηδων)
«Η γκρίνια έχει κατάρα. Είναι σαν να καταριέται ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του….»" Όσο γκρινιάζεις τόσο κλείνεις τους δρόμους για να συναντήσεις το θαύμα... Ο γκρινιάρης, είναι το αντίθετο του δοξολογικού και ευχαριστιακού ανθρώπου... 

Δύο σοβαρά περιστατικά σε hotspot!

Ένα με θέμα ασφάλειας μονάδος κι ένα με απειλές κατά στρατιωτικού!

Επιστολές του Μητροπολίτου Πειραιώς προς τους Πατριάρχες Αντιοχείας, Σερβίας και Βουλγαρίας

Επιστ. Μητ. Πειραιώς προς τους Πατριάρχες Αντιοχείας, Σερβίας και Βουλγαρίας
Διά τήν ἄρνησιν συμμετοχῆς αὐτῶν εἰς τήν συγκληθησομένην Ἁγίαν καί Μεγάλην Σύνοδον μέ τήν συγκεκριμένην θεματολογίαν καί διαδικασίαν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν 

Τα παλαιότερα αναγνωστικά ενοχλούν αφόρητα τους ασκούντες την εξουσία

Ἀναζητώντας τή χαμένη ἀθωότητα
Ἡμερήσια ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν...θά προσέφερε ἀνάτυπο ἀλφαβηταρίου τῆς Α΄ τάξεως τοῦ δημοτικοῦ σχολείου τοῦ 1919. Ἀναζήτησα τήν ἐφημερίδα περί τήν ἑνδεκάτη πρωινή γιά τό ἀνάτυπο καί μόνο. Εἶχε γίνει ἀνάρπαστη!
Γιατί ἔσπευσαν τόσοι πολλοί νά ἀγοράσουν τό φύλλο τῆς ἐφημερίδας, τό ἀναγνωστικό, διορθώνω, καθώς χωρίς αὐτό τά φύλλα θά ἔμεναν στά ἀζήτητα;