Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Κυριακή του Τυφλού

 
"...εποίησε πηλόν εκ του πτύσματος, και επέχρισε τον πηλόν επί τους οφθαλμούς του τυφλού "
Ευαγγέλιο - Απόστολος, σχολιασμός

Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη (+21 Μαΐου)

ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΣΤΕΠΤΩΝ ΚΑΙ  ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ-ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ
ΙΔΡΥΣΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ-Α΄ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΟΣ-ΕΥΡΕΣΗ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ