Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018

Ποια πρέπει να είναι τα χρώματα των αμφίων του ιερέα και της Αγίας Τράπεζας;

Του καθηγητή Ιωάννου Φουντούλη
Ποίου χρώματος άμφια πρέπει να φέρη ο ιερεύς και με τί χρώματος καλύμματα θα έχουν επιστρωθή η αγία πρόθεσις και η αγία τράπεζα 

Τα τέσσερα μυστήρια της πίστεώς μας

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός
Ήθελα, αδελφοί μου, και αγαπούσα να είχα τον καιρόν να σας εξομολογούσα όλους και άνδρας και γυναίκας να μου ελέγετε τα παράπονά σας, μα βλέπω το πολύ πλήθος και δεν ημπορώ. Μοναχά σας λέγω και σας φανερώνω τέσσερα μυστήρια, τα αναγκαιότερα της πίστεώς μας: