Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

ΜΗΤΡΟΠ. ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ -Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ
Βίντεο-ηχητικό

Ένας δαίμων ερωτά εάν τον δέχεται πίσω ο Θεός

Σχετική εικόνα
Διήγησις από το Γεροντικό
Είχαν ανοίξει με την χάριν του Θεού της ψυχής του τα μάτια και έβλεπε οφθαλμοφανώς Αγγέλους και δαίμονας, πως ο καθένας από την ιδικήν του παράταξιν αγωνιζόμενος επηρεάζει των ανθρώπων τον βίον

Οι τρεις απλές αρχές της ζωής του π. Σεραφείμ Ρόουζ

Ο π. Αλέξιος θυμάται τρεις απλές αρχές ζωής που έμαθε από τον π. Σεραφείμ. «Τις έμαθα» λέει, «όχι τόσο πολύ από τα βιβλία του π. Σεραφείμ όσο από αυτά που μου είπε σε διάφορες ομιλίες κατά τα χρόνια που πέρασαν. Η πρώτη από αυτές τις αρχές είναι:

Κυριακή Θ' Λουκά – Η παραβολή του άφρονος πλουσίου

Αποτέλεσμα εικόνας για ο αφρων πλουσιος
«Ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου»
Ευαγγέλιο Απόστολος, σχολιασμός