Τετάρτη, 29 Αυγούστου 2018

Ποτέ δεν είναι αργά για ένα νέο ξεκίνημα

Αποτέλεσμα εικόνας για ι Αγίου Πορφυρίου
Αγίου Πορφυρίου
Ο Γέροντας μού μιλούσε, όχι για κάποια άποσπασματική καλή μας προσπάθεια, άλλα για ένα απο­φασιστικό, οριστικό